isuuru

architecture and urban design s.l.

estudio@isuuru.com

Paseo Federico García Lorca nº 10, 1º, 1ª oficina.

CP: 20.014 San Sebastián. España

tel: +34.943.020.021 Fax +34.943.020.200

 

bulegoa

 

//curriculuma

obrak

 

argitarapenak

 

//Web

//Inprimatutako edizioa

irakaskuntza

//hitzaldiak eta kurtsoak

berriak

//Bloga

eskainitako zerbitzuak

 © isuuru 2002-2024

//eraikitako obra eta lehiaketak

//Hiri plangintza, paisaia eta arkitektura eta project management

//Eraikin birgaitzeak eta birgaitze energetikoa

//Auditoria, ITE eta ziurtagiri energetikoa

ESP

EUS

FR

/

/

/

ENG

AUDITORIAK ETA NEURKETAK:

 

Eraikin zaharrak indarrean dagoen araudira eguneratzeko, batez ere eraikin publikoen eta hirugarren sektorearen kasuan, abiapuntuko egoera aztertzea eskatzen du lehenik, eta araudi eta erregelamenduak betetzen diren aztertzen dituen auditoretza: CTE, suteak, osasungarritasuna, irisgarritasuna, energia-eraginkortasuna, instalazioen eguneratzea … Auditoretza oinarrizko dokumentu bihurtzen da eguneratzearen eta eraberritzearen kostua kalkulatzeko eta baita etorkizuneko proiektua idazteko.

 

Obren orri nagusian isuuru Arquitectos-ek egindako auditoretza batzuren adibideak agertzen dira:

 

Auditoría  del Hotel Maria Cristina (2010)

 

Auditoría parking del Txofre (2016)

 

Auditoría Hipódromo de San Sebastián (2018)

 

 

 

ERAIKINEN BEHAKETA TEKNIKOAK (ITE):

 

Zer dira? Beharrezkoak dira?

Nagusiki, eraikinaren elementu komunen ikuskapen bisual batetik abiatuta egindako txosten bat egitea da, ikuskatzaileek egina, eta diktamin bat eginda amaitzen dena..

 

Txosten horren helburua, eraikinaren lesioen izendatzea eta ebaluazioa egitea da, beharrezkoa balitz,  eskuhartze plan bat eta lesioen identifikatzea eta sailkapena eginez. Documentuak, beharrezko konponketak definitu ez ezik, eraikinaren mantenurako eman beharreko pausoak ere zehazten ditu.

 

Beharrezko da:

 

a) Eraikin katalogatu eta babestuetan, beraien adina edo babes maila, nahiz aldundikoa edo autonomikoa izan, kontuan izan gabe.

b) Aurreko puntutik kanpoko, 50 urte baino gehiagoko etxebizitz eraikinetan.

 

Zein da bere xedea?

 

a) Begi bistaz ikustatuko lesioen identifikazioa, kanpo edo barruko eraginez, edo manenu eskasak eragindakoak.

b) Lesioen prediagnosia, patologien arrazoia zein den aztertzea.

c) Larritasunaren araberako sailkapena

d) Lesioaren garrantziaren eta interbentzioaren beharraren ebaluazioa.

e) Etorkizuneko efizientgzia energetikoaren ebaluazio bat egitearren, azalaren deskribapena.

f) Elementu komunen eta ataritiketxebizitzetara doan ibilbideen irisgarritasunaren analisia.

 

Zein da edukia?

 

1. ITEa, ikuskatzaileak lortutako datuekin eginiko txostenak osatzen du.

2. ITEak egituraren, fatxada eta teilatuaren, saneamentu eta ur instalakuntzen egoeraren ikuskapena jasotzen du, beraien egoera ezagutzeko eta eraikinari eragin dakioketen patologiak aurkitzeko. Horrez gain analisiak azal osoaren ezagutza dakarki, ondoren eraikinaren efizientzia energetikoaren eta irisgarritasunaren egoeraren berri emango diguna.

3. Ebaluazioa egitean, begi bistaz lortutako datuak nahikoak ez badira, ikuskatzaileak “katak” egiteko beharraren berri emango dio jabetzari, edo egin beharreko froga edo egiaztapenak egitekoa.

 

 

 

ERAIKINEN ZIURTAGIRI ENERGETIKOA:

 

Zer dira? Beharrezkoak dira?

 

Eraikinaren efizientzia energetikoaren analisi objetiboa da, bere portaera energetikoa ezagutzen diguna. Eraikin baten efizientzia energetikoa, benetan edo estimazioz eraikin batek behar duen energia da, berogailu, ur bero, hozketa, aireztapena edo argiztapena egiteko, eta beti ere erabilera bati lotuta.

 

Beharrezkoak dira administrazioaren dirulaguntza eskaerak egiteko edota etxebitiza bat saldu edo alokatzeko .

 

Zein da bere xedea?

 

 20 -20 -20 helburu europearra 2020rako.

 

• CO2 emisioen murrizketa…………….………...20%

• Kontsumo energetikoaren murrizketa…….…..20%

• Energia berriztagarrien sustaketa…………..…20%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zertan datza?

 

Eraikin osoaren (hirugarren sektorea) edota eraikinaren atal jakin baten (lokala, etxebizitza) ziurtagiria egin daiteke.

 

Lortutako emaitzen ondorioz, Ziurtagiri Energetikoak Atik (efizientzia altua)  Gra (efizientzia gutxi) doan kalifikazio bat zehazten da.

 

Txostenan, eraikinaren efizientzia energetikoa hobetzeko 3 neurri ezberdin zehazten dira. Neurri hauen efizientzia kalkulatzen da eta urteroko bataz besteko aurrezpen ekonomikoa lortzen da.